Ny bestyrelsen

Formand: Brian Jørgensen
Best.medl: Katrine Noer
Best.medl: Rasmus Jæger Jensen
1. supple: Lisa Kirkeskov

Udgivet i Sidst nyt.