Hvem sidder nu i bestyrelsen

Inger Nørgård Christensen – Formanden

Ole S. Sørensen – Sekretær

Karl Erik Christensen – Kasseren

Anni Lange Christensen – Bestyrelsesmedlem

Lone Ernst – Bestyrelsesmedlem

Referater fra generalforsamling: