Arrangementer

Dato: Kl:Aranngementer
17 AugLørdagKl 10.00Rally Bilorientingsløb
Tilmelding
21 AugOnsdag kl 19.00Spil aften - UNO eller andet spil
1 Sept SøndagKl 10.00Rebild Bakker - gåtur
7 SeptLørdag Kl 13.00Nanna om sundhed
28 SeptLørdagKl 10.00Døves kulturdag
Læs mere
26 OktLørdagkl 13.00Emil om Adoptivbarn
10 Nov SøndagKl 11.00Fællesspisning og bankospil
27 NovOnsdagKl 19.00Filmaften
30 NovLørdagkl 13.00Julefrokost og pakkespil
11 dec Onsdag kl 19.00Gløgg og æbleskiver